Coinhab, d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držecnika 6
2000 Maribor

Tel: 00386/040200247
E-pošta: info@gmt1arhitekti.com

Smo skupina mladih kreativnih arhitektov, ki nas navdušuje sodobna arhitektura s pridihom tradicije."

GMT+1 Arhitekti

Arhitektura po meri uporabnika

Hiša, stanovanje, vikend, pisarna so okolja v katerih preživimo večino časa. Prostor lahko močno vpliva na počutje posameznika. Zato je pomembno, da so prostori, kjer bivamo vsakodnevno oblikovani počutju prijetno. Želimo si prostorov, ki so nam domači, prijetni, v katerih se lahko posvetimo delu ali sprostimo.

Poslanstvo nas, arhitektov je, da Vam pomagamo in svetujemo, kako si ustvariti funkcionalen, čudovit in prijeten dom. Pri tem se držimo načel načrtovanja:

- načrtujemo skupaj s stranko,
- iščemo skladnost in navezavo z okoljem,
- zagotavljamo funkcionalnost prostorov,
- iščemo dovršenost oblikovanja celote ter detajlov,
- zagotavljamo energetsko učinkovitost stavb,
- cilj je visoko bivalno ugodje po meri uporabnika.

Projekt za gradbeno dovoljenje PGD

Načrtovanje se prične s sestankom, kjer se spoznamo z vašimi željami. Preverimo, če so želje uresničljive in nato skupaj izdelamo idejni projekt. V idejnem projektu se določi zasnova hiše, zunanji in notranji izgled. Sledi priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), po zakonu obsega:

- vodilno mapo projekta,
- načrt arhitekture,
- izjavo vodilnega projektanta o mehanski odpornosti,
- geodetski načrt,
- elaborat gradbene fizike,
- zasnovo požarne varnosti,
- elaborat zaščite pred hrupom,
- soglasja za vodovod, elektriko, kanal, in druga.

Cena idejnega projekta in PGD

Investicija časa in denarja v načrtovanje arhitekture sicer pomeni le manjši del celotne investicije, vendar bistveno izboljša končni rezultat.

Kvalitetna arhitekturna zasnova:

- močno zniža stroške gradnje,
- pomeni hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja,
- zniža zaplete pri gradnji,
- omogoča nižje stroške vzdrževanja,
- omogoča kvalitetnejše bivanje ob enaki investiciji.


Cena za idejni projekt in PGD je odvisna predvsem od velikosti projekta in dodatnih pogojev, v ceno so vključene tudi 3D vizualizacije. Cena za oblikovanje in načrtovanje interierja s 3D vizualizacijami je odvisna od stopnje obdelave in velikosti projekta. Za podrobnejšo ponudbo po Vaši želji nam pišite na info@gmt1arhitekti.com.

© 2010 - 2016 GMT+1 arhitekti